De zorgboerderij

annimatie_grootwagensveld

Onze zorgboerderij is er om mensen een zinvolle daginvulling te geven of iemand helpen te integreren in de maatschappij. Een plaats waar ieder ongedwongen zichzelf kan zijn, waar niet gekeken wordt naar beperkingen, maar juist naar iemands mogelijkheden.
We willen deelnemers de ruimte geven om zichzelf te kunnen zijn en op hun eigen tempo een bijdrage te leveren. Iedere persoon komt met zijn eigen levensverhaal en achtergrond, ieder mens is uniek en heeft zijn eigen gaven en talenten gekregen.

Voor wie?
Voor ieder mens is het belangrijk om een dagritme en een nuttige invulling van de dag te hebben. Het is prettig als de communicatie en cultuur daarbij op elkaar zijn afgestemd. Onze zorgboerderij is zo’n plaats en biedt dagopvang voor mensen die een indicatie hebben voor dagopvang of een Persoonsgebonden Budget. Er wordt uitgegaan van de interesses en mogelijkheden van de deelnemers. Het dagprogramma wordt in overleg met de deelnemers samengesteld.

Welke activiteiten worden er aangeboden?
– Verzorging van de dieren
– Meehelpen met eieren rapen
– In moestuin bezig zijn
– Meehelpen in de timmerwerkplaats
– Knutselen
– Wandelen in het bos
– Individuele activiteiten onder begeleiding

Natuurlijk is er het samen eten en bijvoorbeeld een eitje bakken van de eigen biologische kippen, die in het weiland rondscharrelen of het samen appelmoes maken van appels van de eigen appelboom.